Member of the Diesekogroup

Worldwide projects Worldwide projects
Newsletter
Sign up
International Construction Equipment
Dieseko Group B.V.
Lelystraat 49
3364 AH Sliedrecht
Netherlands
T: +31 (0)184 410333
E: info@ice-holland.com

Home | NL | Hoofdnavigatie | Technologie | Vibroflots

Vibroflots

 
Vibroflots worden ingezet voor grondverbetering. Dat kan door de grond te verdichten (compaction) of door verdichten met toevoeging van gravel of steengruis (replacement).

Een vibroflot is een slanke, hydraulisch aangedreven trilnaald.  In combinatie met diverse accessoires kan de Vibroflot worden opgebouwd om te gebruiken met water wat onder grote druk zijwaarts en naar beneden spuit, of voor replacement. Een Vibroflot kan worden verlengd met zogenaamde followers om tot op gewenste diepte te kunnen werken. Uiteraard wordt een Vibroflot ingezet in zachte of korrelige grond, meestal zand.

Een belangrijke toepassing is het versneld gebruiksklaar maken van bijvoorbeeld opgespoten land door in van te voren bepaalde patronen te verdichten. Hierdoor klinkt de grond versneld in en kan het direct worden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de Maasvlakte (Rotterdam, Holland) en de uitbreiding van het vliegveld in Singapore.Een andere toepassing is het versterken van de ondergrond door replacement, bijvoorbeeld stone collumns onder autowegen.

Ook in aarbevingsgevoelige gebieden worden stone collumns gemaakt die in een patroon rond een funderingsprofiel om aardschokken en eventueel stijgend grondwater op te vangen.

Stone Collumn Italy

Vibroflots worden meestal vrijhangend in een rupskraan gebruikt. Hierbij is ook een tandem setup mogelijk. Alternatieven zijn makelaar-geleid of bevestigd aan een graafmachine. Real-time gegevens zijn eenvoudig te monitoren en te downloaden voor service intervals en job reports.

Tandem Vibroflot Calais


Verdichten of Compaction
Het verdichten met een Vibroflot is een ondergrondse triltechniek om korrelige bodems met minder dan 10 tot 15% slib te verdichten. Vibroflots worden al dan niet met ondersteuning van lucht of waterinjectie op de gewenste diepte gebracht. Onder invloed van horizontale trillingen worden los zand of grind herschikt in een dichtere toestand. De standaard werkdiepte is 11,5 meter. De minimale werkdiepte is +/- 8 meter. Optioneel kunnen extra verlengingsbuizen worden toegevoegd om te verdichten tot een diepte tot 25 meter.


Grondverbetering Replacement

De techniek van vibro-vervanging wordt gebruikt als de bodem niet geschikt is voor de trilmethode (te kleverig, meer dan 15% slib). De bodemverbetering wordt bereikt door het maken van kolommen van gemalen steen of beton (evt. met wapening). Het proces zorgt voor een goed dragende ondergrond, vermindert het inklinken en verhoogt de schuifweerstand van de grond. De methode is een snelle, en relatief goedkope manier voor grondverbetering.

 
Replacement: de twee methode's:

Wet Top Feed methode

Bij de Wet Top Feed methode wordt water en/of lucht onder grote druk zij- en neerwaarts door de pijpdelen van de Vibroflot gespoten om het inbrengen te vergemakkelijken. De grond wordt lateraal weggedrukt en opgevuld met zand, grind etc. (zie onder)top feed
 
Dry Bottom Feed methode
Bij deze methode wordt de Vibroflot uitgerust met een vultrechter en aanvoerbuis. Opvulmateriaal als gravel of steengruis wordt vanuit het reservoir bovenop de vibroflot via een buis tot aan de neus van de Vibroflot in de grond gebracht.
bottom feed
Share this page:
© 2021 ICE - International Construction Equipment
Webdesign & Development: HPU internet services